ثبت سفارش

 

روند ثبت سفارش

شما میتوانید در صورت دلخواه، خودتان علت بروز عیوب ساده که نامبرده شده را پیدا کنید و آنرا رفع نمایید.موضوع آشنایی با قطعات هر یک از لوازم خانگی نیز در سایت قرارداده شده است.این مورد به شما در پیداکردن علت بروز مشکل و قطعه احیانا معیوب کمک میکند.

در غیر اینصورت کافیست سفارش تعمیرات خودتان را در فرم  بالا ثبت نمایید. در این حالت ما سفارش شما را بررسی و به نزدیکترین متخصص برند دستگاه شما ،ارجاع میدهیم.

متخصصان آوین فیکس جهت هماهنگی های نهایی برای حضور و رفع ایراد دستگاه با شما تماس میگیرند.

میتوانید در روش دیگر،  در تماس با ما سفارشتان را تلفنی ثبت کنید و درخواست متخصص برای تعمیر داشته باشید.

 

ثبت سفارش